Prestige Home Management logo

Blog

2024-02-24

szallashelyminosites.hu

Szálláshely minősítéssel kapcsolatos általános tudnivalók.
Szálláshely minősítéssel kapcsolatos általános tudnivalók.
Ezzel a cikkel segítünk betekinteni mi áll a budapesti szálláshely minősítési folyamatok mögött.

Jogszabályi háttér

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységre fő szabályként a <239/2009. Kormányrendelet> irányadó. Az ebben foglalt jogszabályok 2022. január 1-étől hatályos módosításai értelmében szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely – a korábbi jogszabályi előírások teljesítése mellett – rendelkezik érvényes szálláshely-minősítéssel.

A szálláshely-minősítést az állam képviseletében a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. végzi a honlapján közétett kritériumok alapján. Ezek közül az „airbnb-re” vonatkozóan a magán- és egyéb szálláshelyek minősítési kritériumait kell irányadónak tekinteni.

Megjegyzés: az „airbnb-t” a hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon kétféle formában lehet űzni. Ha a kiadott szobák száma nem több, mint 8, a kiadott ágyaké pedig nem több, mint 16, a szolgáltatási tevékenységet magánszemély is végezheti, és ez esetben magánszálláshelyen végzett tevékenységről beszélhetünk.

A 2021. december 31-ig bezárólag már nyilvántartásba vett „airbnb” szálláshelyek üzemeltetői egyelőre fellélegezhetnek, nekik az első szálláshely-minősítést 2023. január 1-ig kell igényelniük a szálláshely-minősítő szervezettől, míg 2022. január 1-től kezdődően, a nyilvántartásba még nem vett szálláshelyek üzemeltetőinek már az üzemeltetési engedély kiváltása előtt igényelniük kell a szálláshelyminősítést.

A szálláshely-minősítés folyamata magán- és egyéb szálláshelyek esetében

A szállásoknak regisztrációt követően először önmagukat kell értékelniük a szallashelyminosites.hu honlapon keresztül. Ezt egy helyszíni ellenőrzés követi, melynek időpontjáról előre értesítik a szállást. Sikeres ellenőrzés utána a szállás megkapja a minősítést. A minősítési folyamatot 3 évente kötelező megismételni. A minősítés díját első alkalommal az állam állja, a továbbiakban a szállásadónak kell a díjat megfizetni, melynek összegéről miniszteri rendelet fog határozni.

Az a minősítési eljárás lépései a magán- és az egyéb szálláshelyek esetében alapvetően megegyeznek, csupán a helyszíni ellenőrzés részleteiben vannak eltérések. A magán szálláshelyekre vonatkozó szálláshely-minősítés részletes eljárásrendjét itt, míg az egyéb szálláshelyekre vonatkozó eljárásrendet itt tudod letölteni.

1. Új szálláshely indítása esetén, az üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően a minősítési folyamat lépései:

Regisztráció

A szállásadónak regisztrálnia kell a szálláshelyet a szallashelyminosites.hu oldalon. A sikeres regisztrációról 3 munkanapon belül e-mailben és rendszerüzenetben visszaigazolást küldenek.

Kérelem benyújtása

A regisztráció során megadott adatokból a rendszer automatikusan kérelmet hoz létre, amelyet kötelezően jóvá kell hagyni a minősítési eljárás megkezdéséhez. Ez egyben a kérelem benyújtását is jelenti, amiről 3 munkanapon belül e-mailben és rendszerüzenetben kapunk visszaigazolást. A kérelem benyújtását a jegyzőnél történő bejelentést megelőzően legalább 90 nappal szükséges elvégezni.

Önértékelés

A kérelem benyújtását követően hozzáférést kapunk az önértékelő felülethez, amiről ismét e-mailben és rendszerüzenetben küldenek értesítést. Az önértékelés elvégzésének újonnan induló szálláshely esetében nincs határideje. Az önértékelés elvégzése után a felhasználói fiókban lehet megtekinteni az önértékelés alapján elért szálláshely-kategóriát.

Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzéskor azt vizsgálják, hogy az önértékelés során tett megállapításaink megfelelnek-e a valóságnak. Az ellenőrzésre az önértékelés elvégzésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor, időpontjáról legalább 5 munkanappal az ellenőrzés előtt értesítést küldenek.

Magánszálláshely esetében az ellenőrzés során minden szabad szobát és kapcsolódó helyiséget vizsgálnak. Egyéb szálláshely esetében a legfeljebb 8 szobával és 16 ággyal rendelkező szálláshelyen minden szabad szobát és kapcsolódó helyiséget vizsgálnak, míg az ennél több szobával, illetve ággyal rendelkező szálláshelyen a lakóegységek 20%-át (de legalább 5 szobát) és a kapcsolódó helyiségeket vizsgálják.

Az ellenőrzés alkalmával az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

– a szálláshely alaprajza

– a szálláshely szobáinak listája

– házirend

A helyszíni ellenőrzésről elektronikus jegyzőkönyv készül, amely a helyszíni ellenőrzés valamennyi résztvevője által történő jóváhagyással kerül lezárásra, és rögzítésre kerül az online rendszerben.

Elbírálás és döntéshozatal

Ha a szálláshely megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására, amiről a Bíráló Bizottság a helyszíni ellenőrzést követő legfeljebb 15 munkanapon belül dönt.

Ha a szálláshely nem felel meg az önértékelés szerinti minősítési fokozatnak, akkor elfogadhatja az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv lezárásakor javasolt minősítési fokozatot. Ebben az esetben a Minősítő Bizottság a helyszíni ellenőrzés eredményeként ténylegesen elért fokozat szerint tesz javaslatot a minősítésre. Ha a szálláshely nem sorolható fokozatba, vagy nem fogadja el a ténylegesen elért fokozatnak megfelelő javaslatot, hiánypótlásra szólítják föl. Ha a hiánypótlás, illetve az esetleges pótellenőrzés sikeresen zárul, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására. Ha a hiánypótlás, illetve az esetleges pótellenőrzés sikertelenül zárul, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a ténylegesen elért fokozat szerinti minősítésre vagy a minősítés elutasítására.

Értesítés a minősítés eredményéről

A Bíráló Bizottság az elektronikus felületén ad tájékoztatást a minősítés eredményéről, amiről a szálláshely e-mailben és rendszerüzenetben is értesítést kap.

A minősítés eredményét igazoló dokumentumok megküldése

A szálláshely-minősítési eljárás eredményeként a szállásadók 3 dokumentumot kapnak:

– igazolást a minősítésről – a felhasználói fiókból lehet letölteni, és be kell nyújtani a jegyzőnek

– tanúsítványt, amely tartalmazza a minősítés során elnyert kategóriát és a minősítés érvényességi idejét

– táblát vagy matricát, amely tartalmazza a minősítési során elnyert kategóriát – kiküldik a szálláshely címére; kötelező elhelyezni a vendégek számára jól látható helyen, a bejáratánál vagy annak közvetlen közelében

Eseti ellenőrzés

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek. A szálláshely-minősítő szervezet a minősítéssel rendelkező szálláshelyet jogosult előzetes tájékoztatás nélkül, eseti jelleggel ellenőrizni. Az ellenőrzési folyamat ilyenkor megfelel a korábbi ellenőrzési folyamatnak.

2. Már nyilvántartásba vett, de érvényes minősítéssel nem rendelkező szálláshely esetén a minősítés folyamat lépései:

Regisztráció

A szállásadónak regisztrálnia kell a szálláshelyet a szallashelyminosites.hu oldalon. A sikeres regisztrációról 3 munkanapon belül e-mailben és rendszerüzenetben visszaigazolást küldenek.

Kérelem benyújtása

A regisztráció során megadott adatokból a rendszer automatikusan kérelmet hoz létre, amelyet kötelezően jóvá kell hagyni a minősítési eljárás megkezdéséhez. Ez egyben a kérelem benyújtását is jelenti, amiről 3 munkanapon belül e-mailben és rendszerüzenetben kapunk visszaigazolást. A kérelem benyújtásának határideje 2023. január 1.

Önértékelés

A kérelem benyújtását követően hozzáférést kapunk az önértékelő felülethez, amiről ismét e-mailben és rendszerüzenetben küldenek értesítést. Az önértékelést a rendszerüzenet kézbesítésétől számított 45 napon belül köteles elvégezni a szálláshely. Az önértékelés elvégzése után a felhasználói fiókban lehet megtekinteni az önértékelés alapján elért szálláshely-kategóriát.

Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzéskor azt vizsgálják, hogy az önértékelés során tett megállapításaink megfelelnek-e a valóságnak. Az ellenőrzésre az önértékelés elvégzésétől számított 120 munkanapon belül kerül sor, időpontjáról legalább 5 munkanappal az ellenőrzés előtt értesítést küldenek.

Szezonálisan nyitva tartó szálláshelyek esetében a szálláshely szezon végi zárása esetén a helyszíni ellenőrzés főszabály szerint nem folytatható le, a helyszíni ellenőrzés határideje kitolódik az újbóli nyitásig. A szezonális nyitvatartás tényéről az önértékelés benyújtása során kell nyilatkozni. Amennyiben a szálláshely szeretné, hogy a minősítésre mégis sor kerüljön a szezon végét követően is, erre vonatkozó kérését az önértékelés benyújtásakor jeleznie kell.

Magánszálláshely esetében az ellenőrzés során minden szabad szobát és kapcsolódó helyiséget vizsgálnak. Egyéb szálláshely esetében a legfeljebb 8 szobával és 16 ággyal rendelkező szálláshelyen minden szabad szobát és kapcsolódó helyiséget vizsgálnak, míg az ennél több szobával, illetve ággyal rendelkező szálláshelyen a lakóegységek 20%-át (de legalább 5 szobát) és a kapcsolódó helyiségeket vizsgálják.

Az ellenőrzés alkalmával az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

– a szálláshely alaprajza

– a szálláshely szobáinak listája

– házirend

A helyszíni ellenőrzésről elektronikus jegyzőkönyv készül, amely a helyszíni ellenőrzés valamennyi résztvevője által történő jóváhagyással kerül lezárásra, és rögzítésre kerül az online rendszerben.

Elbírálás és döntéshozatal

Ha a szálláshely megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására, amiről a Bíráló Bizottság a helyszíni ellenőrzést követő legfeljebb 60 munkanapon belül dönt.

Ha a szálláshely nem felel meg az önértékelés szerinti minősítési fokozatnak, akkor elfogadhatja az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv lezárásakor javasolt minősítési fokozatot. Ebben az esetben a Minősítő Bizottság a helyszíni ellenőrzés eredményeként ténylegesen elért fokozat szerint tesz javaslatot a minősítésre. Ha a szálláshely nem sorolható fokozatba, vagy nem fogadja el a ténylegesen elért fokozatnak megfelelő javaslatot, hiánypótlásra szólítják föl. Ha a hiánypótlás, illetve az esetleges pótellenőrzés sikeresen zárul, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására. Ha a hiánypótlás, illetve az esetleges pótellenőrzés sikertelenül zárul, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a ténylegesen elért fokozat szerinti minősítésre vagy a minősítés elutasítására.

Értesítés a minősítés eredményéről

A Bíráló Bizottság az elektronikus felületén ad tájékoztatást a minősítés eredményéről, amiről a szálláshely e-mailben és rendszerüzenetben is értesítést kap.

A minősítés eredményét igazoló dokumentumok megküldése

A szálláshely-minősítési eljárás eredményeként a szállásadók 3 dokumentumot kapnak:

– igazolást a minősítésről – a felhasználói fiókból lehet letölteni, és be kell nyújtani a jegyzőnek

– tanúsítványt, amely tartalmazza a minősítés során elnyert kategóriát és a minősítés érvényességi idejét

– táblát vagy matricát, amely tartalmazza a minősítési során elnyert kategóriát – kiküldik a szálláshely címére; kötelező elhelyezni a vendégek számára jól látható helyen, a bejáratánál vagy annak közvetlen közelében

Eseti ellenőrzés

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek. A szálláshely-minősítő szervezet a minősítéssel rendelkező szálláshelyet jogosult előzetes tájékoztatás nélkül, eseti jelleggel ellenőrizni. Az ellenőrzési folyamat ilyenkor megfelel a korábbi ellenőrzési folyamatnak.

3. Érvényes minősítés birtokában, ha szeretnénk szálláshelyünket a meglévőtől eltérő fokozatba soroltatni, az érvényességi időn belüli új minősítési folyamat lépései:

Kérelem benyújtása

A regisztráció során megadott adatokból a rendszer automatikusan kérelmet hoz létre, amelyet kötelezően jóvá kell hagyni a minősítési eljárás megkezdéséhez. Ez egyben a kérelem benyújtását is jelenti, amiről 3 munkanapon belül e-mailben és rendszerüzenetben kapunk visszaigazolást.

Önértékelés

A kérelem benyújtását követően hozzáférést kapunk az önértékelő felülethez, amiről ismét e-mailben és rendszerüzenetben küldenek értesítést. Az önértékelést a rendszerüzenet kézbesítésétől számított 45 napon belül köteles elvégezni a szálláshely. Az önértékelés elvégzése után a felhasználói fiókban lehet megtekinteni az önértékelés alapján elért szálláshely-kategóriát.

Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzéskor azt vizsgálják, hogy az önértékelés során tett megállapításaink megfelelnek-e a valóságnak. Az ellenőrzésre az önértékelés elvégzésétől számított 180 munkanapon belül kerül sor, időpontjáról legalább 5 munkanappal az ellenőrzés előtt értesítést küldenek.

Szezonálisan nyitva tartó szálláshelyek esetében a szálláshely szezon végi zárása esetén a helyszíni ellenőrzés főszabály szerint nem folytatható le, a helyszíni ellenőrzés határideje kitolódik az újbóli nyitásig. A szezonális nyitvatartás tényéről az önértékelés benyújtása során kell nyilatkozni. Amennyiben a szálláshely szeretné, hogy a minősítésre mégis sor kerüljön a szezon végét követően is, erre vonatkozó kérését az önértékelés benyújtásakor jeleznie kell.

Magánszálláshely esetében az ellenőrzés során minden szabad szobát és kapcsolódó helyiséget vizsgálnak. Egyéb szálláshely esetében a legfeljebb 8 szobával és 16 ággyal rendelkező szálláshelyen minden szabad szobát és kapcsolódó helyiséget vizsgálnak, míg az ennél több szobával, illetve ággyal rendelkező szálláshelyen a lakóegységek 20%-át (de legalább 5 szobát) és a kapcsolódó helyiségeket vizsgálják.

Az ellenőrzés alkalmával az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

– a szálláshely alaprajza

– a szálláshely szobáinak listája

– házirend

A helyszíni ellenőrzésről elektronikus jegyzőkönyv készül, amely a helyszíni ellenőrzés valamennyi résztvevője által történő jóváhagyással kerül lezárásra, és rögzítésre kerül az online rendszerben.

Elbírálás és döntéshozatal

Ha a szálláshely megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására, amiről a Bíráló Bizottság a helyszíni ellenőrzést követő legfeljebb 60 munkanapon belül dönt.

Ha a szálláshely nem felel meg az önértékelés szerinti minősítési fokozatnak, akkor elfogadhatja az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv lezárásakor javasolt minősítési fokozatot. Ebben az esetben a Minősítő Bizottság a helyszíni ellenőrzés eredményeként ténylegesen elért fokozat szerint tesz javaslatot a minősítésre. Ha a szálláshely nem sorolható fokozatba, vagy nem fogadja el a ténylegesen elért fokozatnak megfelelő javaslatot, hiánypótlásra szólítják föl. Ha a hiánypótlás, illetve az esetleges pótellenőrzés sikeresen zárul, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására. Ha a hiánypótlás, illetve az esetleges pótellenőrzés sikertelenül zárul, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a ténylegesen elért fokozat szerinti minősítésre vagy a minősítés elutasítására.

Értesítés a minősítés eredményéről

A Bíráló Bizottság az elektronikus felületén ad tájékoztatást a minősítés eredményéről, amiről a szálláshely e-mailben és rendszerüzenetben is értesítést kap.

A minősítés eredményét igazoló dokumentumok megküldése

A szálláshely-minősítési eljárás eredményeként a szállásadók 3 dokumentumot kapnak:

– igazolást a minősítésről – a felhasználói fiókból lehet letölteni, és be kell nyújtani a jegyzőnek

– tanúsítványt, amely tartalmazza a minősítés során elnyert kategóriát és a minősítés érvényességi idejét

– táblát vagy matricát, amely tartalmazza a minősítési során elnyert kategóriát – kiküldik a szálláshely címére; kötelező elhelyezni a vendégek számára jól látható helyen, a bejáratánál vagy annak közvetlen közelében

Eseti ellenőrzés

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek. A szálláshely-minősítő szervezet a minősítéssel rendelkező szálláshelyet jogosult előzetes tájékoztatás nélkül, eseti jelleggel ellenőrizni. Az ellenőrzési folyamat ilyenkor megfelel a korábbi ellenőrzési folyamatnak.

Here are some of our other posts

Index2024-01-22

Budapest felkerült a Time magazin listájára, ami a világ 50 legnagyszerűbb úti célpontját tartalmazza.

Tovább a részletekhez
TripAdvisor2024-01-14

Budapest a világ 7. legjobb kulturális úti célja

Tovább a részletekhez
hvg.hu2024-01-30

Még mindig a külföldiek pörgetik a hazai turizmust.

Tovább a részletekhez

Tekintse meg csomagajánlatainkat!

Kattints a legjobb ajánlatokért

Prestige Home Management logo
Contact Us
Request an offer today!

Copyright © 2024 Prestige Homes. All rights reserved.